15.10.-17.10.2021

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн.

"Аз и моята сила"

Майката, източникът на живота - осъзнавам ли това?

За съжаление твърде рядко.

Как мога да получа достъп до източника на моята сила днес?

15.09.-17.09.2021

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн.

"Аз и моята сила"

Как да намеря източника на моята сила?

Майката, източникът на живота - осъзнавам ли това? За съжаление твърде рядко.

Как мога да получа достъп до източника на моята сила днес?

Първата стъпка към "силата" е да се замислим за собствения си произход и да си зададем въпроса:
Откъде идвам?

Никое човешко същество не може да твърди, че е произлязло от себе си. В основата на собствения ни произход са и си остават нашите майка и баща. За съжаление мнозина забравят това или отричат по необясними причини последиците от този факт.

Ако бяхме наясно с последствията от този факт, веднага щяхме да осъзнаем, че не можем да останем в отрицание и отхвърляне на майка си. Вместо това щеше да има място за благодарност и признание.

Първата стъпка към "силата" е да се замислим за собствения си произход и да си зададем въпроса:
Откъде идвам?

Никое човешко същество не може да твърди, че е произлязло от себе си. В основата на собствения ни произход са и си остават нашите майка и баща. За съжаление мнозина забравят това или отричат по необясними причини последиците от този факт.

Ако бяхме наясно с последствията от този факт, веднага щяхме да осъзнаем, че не можем да останем в отрицание и отхвърляне на майка си. Вместо това щеше да има място за благодарност и признание.

За много хора е драматично и травматично да започнат и да изживеят този път обратно към началото на собствения живот, към нашата майка, в правилна вътрешна позиция.

Но само в нея сте силни и намирате своята подкрепа, своето място, своята сила, своето здраве, своя център, своя успех и своята любов в живота.

За много хора е драматично и травматично да започнат и да изживеят този път обратно към началото на собствения живот, към нашата майка, в правилна вътрешна позиция.

Но само в нея сте силни и намирате своята подкрепа, своето място, своята сила, своето здраве, своя център, своя успех и своята любов в живота.

Трудната връзка с майка ни не води до нищо, независимо колко болезнени е била и все още е.

Хората се опитват да се справят с това по различни начини. С отвличане на вниманието, с физическа дистанция, дори с прекъсване на контакта. Но това не решава проблема. В сърцето остава болезнена тежест. Или обида.

И ако въпреки всички опити все още не сте „на чисто“ с майка си, работата с констелациите ще ви покаже начини и възможности.

Но едно е ясно: има само една майка и тя не може да бъде заменена.

И така, какво можете да направите, за да подредите живота си и да бъдете носени от любовта?

Трудната връзка с майка ни не води до нищо, независимо колко болезнени е била и все още е.

Хората се опитват да се справят с това по различни начини. С отвличане на вниманието, с физическа дистанция, дори с прекъсване на контакта. Но това не решава проблема. В сърцето остава болезнена тежест. Или обида.

И ако въпреки всички опити все още не сте „на чисто“ с майка си, работата с констелациите ще ви покаже начини и възможности.

Но едно е ясно: има само една майка и тя не може да бъде заменена.

И така, какво можете да направите, за да подредите живота си и да бъдете носени от любовта?

Този семинар е част от Ниво 1 на обучението по Оригинал Hellinger® семейни констелации. Това е Модул III: "Аз и моята сила". При завършване на обучението ще получите сертификат "Допълнително обучение за личностно развитие" след завършване на модули I - VII.

Дипломата след завършване на курса за семейни констелатори на Hellinger®schule е официално призната от правителството на Горна Бавария допълнителна училищна и образователна квалификация за възрастни.

Изберете формата на участие

Семинар
"Аз и моята сила"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Семинар
"Аз и моята сила"

Присъствено участие – ограничен капацитет за участие

Bischofswiesen, Германия

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски, италиански език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Изберете формата на участие

Семинар
"Аз и моята сила"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски, португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Семинар
"Аз и моята сила"

Присъствено участие – ограничен капацитет за участие

Bischofswiesen, Германия

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски, италиански език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Онлайн график на семинарите

Моля, изберете вашата държава.

Семинарът се провежда във всички страни едновременно. По-долу ще намерите графика на семинара според местното време на вашата страна.

08-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

09-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

10-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

08-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

09-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

10-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 12:00

08-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

09-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

10-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

08-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

09-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

10-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 12:00

08-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

09-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

10-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

08-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

09-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

11-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

08-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

09-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

10-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

08-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

09-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

10-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

08-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

09-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

10-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 11:00am

08-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

09-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

10-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00