May 8th, 2021

Семинар със Софи Хелингер

"Familienstellen - Family Constellation"

It is never too late for a happy life

Оригинал Hellinger® Семейно констелиране помага да намерим мястото си и смисъла на живота

May 8th, 2021

Семинар със Софи Хелингер

"Familienstellen - Family Constellation"

It is never too late for a happy life

Original Hellinger® Familienstellen
help define the right place and purpose in life

May 8th, 2021

Семинар със Софи Хелингер

"Familienstellen - Family Constellation"

It is never too late for a happy life

Оригинал Hellinger® Семейно констелиране помага да намерим мястото си и смисъла на живота

Семинарът “Семейно констелиране”

предлага пълна трансформация на личността ти, на взаимоотношенията ти, както и на обкръжението ти

Запознайте се с прозренията от "Ордените на любовта" от първа ръка

Разберете какво не е наред и какво можете да промените

Намерете правилното място и открийте нова перспектива за живота

The seminar “Familienstellen - Family Constellation”

предлага пълна трансформация на личността ти, на взаимоотношенията ти, както и на обкръжението ти

Запознайте се с прозренията от "Ордените на любовта" от първа ръка

Разберете какво не е наред и какво можете да промените

Намерете правилното място и открийте нова перспектива за живота

"Законите на любовта" водят към щастлив живот

  • → The "Orders of Love" are the basis of Family Constellation

 

  • → "Orders of Love" are universal laws of life, which were discovered by Bert Hellinger

 

  • → "Orders of Love" are a simple, but not easy way to start living a full, happy life in harmony with yourself

"Законите на любовта" водят към щастлив живот

  • → The "Orders of Love" are the basis of Family Constellation

 

  • → "Orders of Love" are universal laws of life, which were discovered by Bert Hellinger

 

  • → "Orders of Love" are a simple, but not easy way to start living a full, happy life in harmony with yourself

Семейно констелиране

може да изясни причините за дадено заболяване, трудностите в партньрските отношения или какво пречи на успеха в живота.

Всеки участник - клиент, представител или внимателно наблюдаващ - става активна част от процеса и има еднаква полза.

Семейно констелиране

can clarify the background of an illness, the difficulties in the couple's relationship, or what stands in the way of their success in life.

Всеки участник - клиент, представител или внимателно наблюдаващ - става активна част от процеса и има еднаква полза.

Семинар
"Familienstellen - Family Constellation"

Online

1 човек

- Simultaneous translations into English, German and Russian. - С възможност да поставите личен въпрос и тема на родния си език.

- Възможност за получаване на констелация. Освен това, възможността да участвате в съзвездия като представител.


Sold out

Семинар
"Familienstellen - Family Constellation"

Online

1 човек

- Simultaneous translations into English, German, Russian and Chinese. - С възможност да поставите личен въпрос и тема на родния си език.

- Възможност за получаване на констелация. Освен това, възможността да участвате в съзвездия като представител.


Sold out

Seminar times

May 8th, 2021

The seminar runs online.

09:00 - 12:00 (UTC+2)

Seminar times

May 8th, 2021

The seminar runs online.

09:00 - 12:00 (UTC+2)