Seminars

Семейни констелации Live

21.06.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger

Seminar with SOPHIE HELLINGER
Констелационен семинар

25.06.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger

Seminar with Sophie Hellinger
“Me and Cosmic Power”

14.01.2022 - 16.01.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger

 

Въведени в Cosmic Power

28.06.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger

Seminar with SOPHIE HELLINGER
"Пари и богатство"

9.07.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger

Training Module IV with SOPHIE HELLINGER
"Аз и моят партньор"

16.07.-17.07.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger

Въведение в Семейното констелиране

19.07.2022

Език на курса: немски, английски, португалски, испански, италиански, руски, български, китайски

Формат на участие: Онлайн/присъствие

Германия

Sophie Hellinger