28. октомври 2023 г.

1-дневен семинар със Софи Хелингер

Decision-making
използване на оригиналния Hellinger Метод на семейните констелации

28. октомври 2023 г.

1-дневен семинар със Софи Хелингер

Decision-making
използване на оригиналния Hellinger
Метод на семейните констелации

За какво е този семинар?

In life, we often find ourselves at a crossroads where crucial decisions must be made. Decision-making can be challenging and complex.

Оригинално Семейно констелации Hellinger®

offers an innovative method to navigate these challenges. It aids in shedding light on our inner system to find clear answers and paths for the future.  


Благодарение на разбирането и осъзнаването на съзвездието можем да спестим време и пари и най-важното - да постигнем емоционална яснота.

Как може да ви помогне Семейно констелации?

A specific case presents a woman torn between her "old" and "new" homeland, her love, and her career.

Through the Family Constellation method, the dynamics and energies influencing her were made visible. This not only aided her decision-making but also revealed the roots of her lacking self-confidence.

Това й отваря врати за дълбоко личностно развитие и й помага да разпознае най-добрия път за бъдещия си живот.

В този семинар можете да очаквате:

  1. Разпознаване на вътрешните блокажи на човека
  2. Разбиране на вътрешната динамика на човека
  3. Повишаване на самочувствието и личните предимства
  4. Получаване на осезаеми решения и начини за справяне с настоящите предизвикателства
  5. По-дълбоко разбиране на своите корени и произтичащите от тях решения
  6. Способността да се вземат информирани и устойчиви решения за бъдещето

За какво е този семинар?

In life, we often find ourselves at a crossroads where crucial decisions must be made. Decision-making can be challenging and complex.

Оригинално Семейно констелации Hellinger®

offers an innovative method to navigate these challenges. It aids in shedding light on our inner system to find clear answers and paths for the future.  


Благодарение на разбирането и осъзнаването на съзвездието можем да спестим време и пари и най-важното - да постигнем емоционална яснота.

Как може да ви помогне Семейно констелации?

A specific case presents a woman torn between her "old" and "new" homeland, her love, and her career.

Through the Family Constellation method, the dynamics and energies influencing her were made visible. This not only aided her decision-making but also revealed the roots of her lacking self-confidence.

Това й отваря врати за дълбоко личностно развитие и й помага да разпознае най-добрия път за бъдещия си живот.

В този семинар можете да очаквате:

Разпознаване на вътрешните блокажи на човека

Разбиране на вътрешната динамика на човека

Повишаване на самочувствието и личните предимства

Получаване на осезаеми решения и начини за справяне с настоящите предизвикателства

По-дълбоко разбиране на своите корени и произтичащите от тях решения

Способността да се вземат информирани и устойчиви решения за бъдещето

Онлайн график на семинарите

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

25.03.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

26.03.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

25.03.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

26.03.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

График на семинарите

28.10.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

График на семинарите

28.10.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

Семинар онлайн на живо.

Независимо дали сте на място или у дома, вие сте активна част от семинара.

You see what is happening and you are seen.
You talk to lecturers.
You listen to their answers.
You give and receive feedbacks.
Давате и получавате отзиви.

Участниците в присъствието стават представители на собственото си Съзвездие. * Полето на семейните съзвездия ги обгръща със същата интензивност, независимо дали са в присъствие или далеч.

Имате същата възможност да изкажете опасенията си като участниците на място.


* това не гарантира, че ще получите съзвездие. Лекторът избира по своя преценка между онлайн участници и участници на място.

Would you like to have more experiences as a representative in a constellation?

След това се регистрирайте за Модул II на обучението по семейно констелиране "Аз и моето решение" и го посетете ЛИЧНО в Hellingerschule в Бад Райхенхал (Германия).

Преживяването, което се получава в ролята на представител, е решение и събитие не само за клиента, но и за представителя.

Семинар онлайн на живо.

Независимо дали сте на място или у дома, вие сте активна част от семинара.

You see what is happening and you are seen.
You talk to lecturers.
You listen to their answers.
You give and receive feedbacks.
Давате и получавате отзиви.

Участниците в присъствието стават представители на собственото си Съзвездие. * Полето на семейните съзвездия ги обгръща със същата интензивност, независимо дали са в присъствие или далеч.

Имате същата възможност да изкажете опасенията си като участниците на място.


* това не гарантира, че ще получите съзвездие. Лекторът избира по своя преценка между онлайн участници и участници на място.

Семинар онлайн на живо.

Независимо дали сте на място или у дома, вие сте активна част от семинара.

You see what is happening and you are seen.
You talk to lecturers.
You listen to their answers.
You give and receive feedbacks.
Давате и получавате отзиви.

Участниците в присъствието стават представители на собственото си Съзвездие. * Полето на семейните съзвездия ги обгръща със същата интензивност, независимо дали са в присъствие или далеч.

Имате същата възможност да изкажете опасенията си като участниците на място.


* това не гарантира, че ще получите съзвездие. Лекторът избира по своя преценка между онлайн участници и участници на място.

Would you like to have more experiences as a representative in a constellation?

Then register for the seminar Decision-making using the Original Hellinger Family Constellation method and attend it IN PERSON at Hellinger Schule in Germany.

Преживяването, което се получава в ролята на представител, е решение и събитие не само за клиента, но и за представителя.