8.07. + 9.07.2023

Модул IV от обучението за Семейна констелация

seminar with Evelyne Furthmeier

"Аз и моят партньор"

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

8.07. + 9.07.2023

Модул IV от обучението за Семейна констелация

seminar with Evelyne Furthmeier

"Аз и моят партньор"

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Everything started so promisingly and now this.

This challenge and sometimes even the "end".

The great silence, refusal and rejection.

Осъждания и обвинения.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help.

Това означава, че новите обстоятелства се нуждаят от нови отговори и напълно нови начини на поведение, за да се запази тази голяма любов, която е била изпитвана по онова време.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Всичко започна толкова обещаващо, а сега това.

This challenge and sometimes even the "end".

The great silence, refusal and rejection.

Condemnation, judgement and blame.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help. This means: New circumstances need new answers and completely new behaviors to preserve this great love that was felt in the past.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Everything started so promisingly and now this. This challenge and sometimes even the "end". The great silence, refusal and rejection. Condemnation, judgement and blame.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help. This means: New circumstances need new answers and completely new behaviors to preserve this great love that was felt in the past.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Как успява любовта?

"Щастието в любовта" изисква нещо повече от привличане, привлекателност и секс.

Винаги, когато в мен има едно цялостно ДА.

Какво се случва, когато това ДА липсва?

В семинара "Аз и моят партньор" Евелин Фуртмайер ще обясни с много примери какво е необходимо, за да успее любовта и да остане.

Как успява любовта?

"Щастието в любовта" изисква нещо повече от привличане, привлекателност и секс.

Винаги, когато в мен има едно цялостно ДА.

Какво се случва, когато това ДА липсва?

В семинара "Аз и моят партньор" Евелин Фуртмайер ще обясни с много примери какво е необходимо, за да успее любовта и да остане.

Can I change the emotional state of disenchantment back into the emotional state of "love at first sight"?

Готови ли сте за това?

 

Мога ли да променя емоционалното състояние на разочарование, обратно в емоционално състояние на "любов от пръв поглед"?

Готови ли сте за това?

 

Мога ли да променя емоционалното състояние на разочарование, обратно в емоционално състояние на "любов от пръв поглед"?

Готови ли сте за това?

 

Online seminar schedule

The seminar runs in all countries at the same time. In thetable you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

8.07.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

9.07.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

Семинар онлайн на живо.

Независимо дали сте на място или у дома, вие сте активна част от семинара.

You see what is happening and you are seen.
You talk to lecturers.
You listen to their answers.
You give and receive feedbacks.
Давате и получавате отзиви.

Участниците в присъствието стават представители на собственото си Съзвездие. * Полето на семейните съзвездия ги обгръща със същата интензивност, независимо дали са в присъствие или далеч.

Имате същата възможност да изкажете опасенията си като участниците на място.


* това не гарантира, че ще получите съзвездие. Лекторът избира по своя преценка между онлайн участници и участници на място.

zoom online

Module IV of the Family Constellation Training

"Аз и моят партньор"


- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие

- Едновременни преводи на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Семинар онлайн на живо.

Независимо дали сте на място или у дома, вие сте активна част от семинара.

You see what is happening and you are seen.
You talk to lecturers.
You listen to their answers.
You give and receive feedbacks.
Давате и получавате отзиви.

Участниците в присъствието стават представители на собственото си Съзвездие. * Полето на семейните съзвездия ги обгръща със същата интензивност, независимо дали са в присъствие или далеч.

Имате същата възможност да изкажете опасенията си като участниците на място.


* това не гарантира, че ще получите съзвездие. Лекторът избира по своя преценка между онлайн участници и участници на място.

zoom online

Module IV of the Family Constellation Training

"Аз и моят партньор"


- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие

- Едновременни преводи на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Online seminar schedule

The seminar runs in all countries at the same time. In thetable you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

8.07.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

9.07.2023

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

Would you like to have more experiences as a representative in a constellation?

Then register for the seminar "Аз и моят партньор" and attend it IN PERSON at Hellinger Schule in Germany.

Преживяването, което се получава в ролята на представител, е решение и събитие не само за клиента, но и за представителя.

person in-person

Module IV of the Family Constellation Training

"Аз и моят партньор"


- Едновременни преводи на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

  • The opportunity to ask questions and learn in person at the Hellinger School in Bad Reichenhall
  • - С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

Sold out

Would you like to have more experiences as a representative in a constellation?

Then register for the seminar "Аз и моят партньор" and attend it IN PERSON at Hellinger Schule in Germany.

Преживяването, което се получава в ролята на представител, е решение и събитие не само за клиента, но и за представителя.

person in-person

Module IV of the Family Constellation Training

"Аз и моят партньор"


- Едновременни преводи на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

  • The opportunity to ask questions and learn in person at the Hellinger School in Bad Reichenhall
  • - С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

Sold out