8.03.2022

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн

"Women's Seminar"

Be a whole woman!

Да си жена е чудесно – ако го позволите.

8.03.2022

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн

"Women's Seminar"

Be a whole woman!

Да си жена е чудесно – ако го позволите.

На този семинар Софи Хелингер ви води към нови начини на поведение и виждане за нещата:

Да можете да изразявате себе си по нови творчески и комуникативни начини.

Да преоткриете и разберете по-добре себе си

Да действате по нов начин чрез нови гледни точки

Да откриете отново радостта и лекотата в живота и в себе си

Да осъзнавате и да се отваряте за "женските ресурси" в трудни ситуации

Да преоткриете себе си

На този семинар Софи Хелингер ви води към нови начини на поведение и виждане за нещата:

Да можете да изразявате себе си по нови творчески и комуникативни начини.

Да преоткриете и разберете по-добре себе си

Да действате по нов начин чрез нови гледни точки

Да откриете отново радостта и лекотата в живота и в себе си

Да осъзнавате и да се отваряте за "женските ресурси" в трудни ситуации

Да преоткриете себе си

Да си жена е нещо „специално“. Това е една голяма задача.

На този семинар вие сте в безопасност сред себеподобни.

На този семинар се откриват нови възможности, нови гледни точки и шансове за "утрешния ден".

Този семинар е предназначен специално за жени, които копнеят за пълноценно усещане за тялото и духа.

Това е покана да се свържете отново със сърцето и тялото си.

Да си жена е нещо „специално“. Това е една голяма задача.

На този семинар вие сте в безопасност сред себеподобни.

На този семинар се откриват нови възможности, нови гледни точки и шансове за "утрешния ден".

Този семинар е предназначен специално за жени, които копнеят за пълноценно усещане за тялото и духа.

Това е покана да се свържете отново със сърцето и тялото си.

Онлайн график на семинарите

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

8-03-2022

13:00 - 16:00

8-03-2022

09:00 - 12:00

8-03-2022

12:00 - 15:00

8-03-2022

09:00 - 12:00

8-03-2022

13:00 - 16:00

8-03-2022

13:00 - 16:00

8-03-2022

15:00 - 18:00

8-03-2022

12:00 - 15:00

8-03-2022

7:00 - 10:00

8-03-2022

14:00 - 17:00

Изберете формата на участие

„Женски семинар“

със Софи Хелингер

Online

1 човек

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

„Женски семинар“

със Софи Хелингер

Presence – limited participation capacity, Германия

1 човек

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Онлайн график на семинарите

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

8-03-2022

13:00 - 16:00

8-03-2022

09:00 - 12:00

8-03-2022

12:00 - 15:00

8-03-2022

09:00 - 12:00

8-03-2022

13:00 - 16:00

8-03-2022

13:00 - 16:00

8-03-2022

15:00 - 18:00

8-03-2022

12:00 - 15:00

8-03-2022

7:00 - 10:00

8-03-2022

14:00 - 17:00

Изберете формата на участие

"Women's Seminar"

със Софи Хелингер

Online

1 човек

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

„Женски семинар“

със Софи Хелингер

Presence – limited participation capacity

Bischofswiesen, Германия

1 човек

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out