18.03.2022

Constellation seminar
с Евелин Фуртмайер

Оригинал Hellinger® Семейно констелиране помага да намерим мястото си и смисъла на живота

18.03.2022

Constellation seminar
с Евелин Фуртмайер

Original Hellinger® Familienstellen
help define the right place and purpose in life

18.03.2021

Constellation seminar
с Евелин Фуртмайер

Оригинал Hellinger® Семейно констелиране помага да намерим мястото си и смисъла на живота

Семинарът “Семейно констелиране”

предлага пълна трансформация на личността ти, на взаимоотношенията ти, както и на обкръжението ти

Запознайте се с прозренията от "Ордените на любовта" от първа ръка

Разберете какво не е наред и какво можете да промените

Намерете правилното място и открийте нова перспектива за живота

The seminar “Familienstellen - Family Constellation”

предлага пълна трансформация на личността ти, на взаимоотношенията ти, както и на обкръжението ти

Запознайте се с прозренията от "Ордените на любовта" от първа ръка

Разберете какво не е наред и какво можете да промените

Намерете правилното място и открийте нова перспектива за живота

"Законите на любовта" водят към щастлив живот

  • → The "Orders of Love" are the basis of Family Constellation

 

  • → "Orders of Love" are universal laws of life, which were discovered by Bert Hellinger

 

  • → "Orders of Love" are a simple, but not easy way to start living a full, happy life in harmony with yourself

"Законите на любовта" водят към щастлив живот

  • → The "Orders of Love" are the basis of Family Constellation

 

  • → "Orders of Love" are universal laws of life, which were discovered by Bert Hellinger

 

  • → "Orders of Love" are a simple, but not easy way to start living a full, happy life in harmony with yourself

Семейно констелиране

може да изясни причините за дадено заболяване, трудностите в партньрските отношения или какво пречи на успеха в живота.

Всеки участник - клиент, представител или внимателно наблюдаващ - става активна част от процеса и има еднаква полза.

Семейно констелиране

can clarify the background of an illness, the difficulties in the couple's relationship, or what stands in the way of their success in life.

Всеки участник - клиент, представител или внимателно наблюдаващ - става активна част от процеса и има еднаква полза.

Constellation seminar
с Евелин Фуртмайер

Online

1 човек

- Симултанен превод на into German, English, Russian, Portuguese, Italian, Chinese and Bulgarian. - С възможност да поставите личен въпрос и тема на родния си език.

- The possibility of receiving a constellation.


Sold out

Constellation seminar
с Евелин Фуртмайер

Присъствие

1 човек

- Симултанен превод на into German, English, Russian, Portuguese, Italian, Chinese and Bulgarian. - С възможност да поставите личен въпрос и тема на родния си език.

- Възможност за получаване на констелация. Освен това, възможността да участвате в съзвездия като представител.


Sold out

Онлайн график на семинарите

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

18-03-2022

9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30

18-03-2022

04:00 - 07:00 + 08:30 - 11:30

18-03-2022

08:00 - 11:00 + 12:30 - 15:30

18-03-2022

04:00 - 07:00 + 08:30 - 11:30

18-03-2022

9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30

18-03-2022

9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30

18-03-2022

10:00 - 13:00 + 14:30 - 17:30

18-03-2022

08:00 - 11:00 + 12:30 - 15:30

18-03-2022

3:00am - 6:00am + 7:30am - 10:30am

18-03-2022

10:00 - 13:00 + 14:30 - 17:30