02.03.2022

„Cosmic Power

Да станеш истински човек"

Открийте силата, която движи всичко, на семинара със Софи Хелингер

02.03.2021

„Cosmic Power Becoming a real human being“

Discover the power that drives

everything at the seminar

by Sophie Hellinger

02.03.2021

„Cosmic Power
Becoming a real human being“

Discover the power that drives everything at the seminar by Sophie Hellinger

Cosmic Power® е всичко, което съществува. Това е енергия. А енергията е живот.

Осъзнайте това, свържете се с него и станете съзнателен съ-творец на собствения си живот чрез ежедневна практика. Осъзнайте, че сте част от творението.

Ако сте готови да интегрирате, уважавате и прилагате законите на йерархичния ред, тогава:

Ще се преоткриете в една област, която се простира надлъж и нашир, за да постигнете повече успехи в живота.

Ще станете сензитивни, ясночуващи, ясновиждащи, открити, по-широки и в по-дълбок смисъл по-големи и повече.

Ще можете да приложите това като основа за успех в живота, както и в здравето и всички други междуличностни отношения.

Cosmic Power®

is everything that exists.

It is energy, and energy is life.

Осъзнайте това, свържете се с него и станете съзнателен съ-творец на собствения си живот чрез ежедневна практика. Осъзнайте, че сте част от творението.

Какво е необходимо за Cosmic Power®?

Готовността, отвореността и желанието за повече изобилие, здраве, радост, щастие, повече живот, което означава повече - повече - повече; само това е предпоставка да се съсредоточим върху новите възможности.

What is necessary

for Cosmic Power®?

Готовността, отвореността и желанието за повече изобилие, здраве, радост, щастие, повече живот, което означава повече - повече - повече; само това е предпоставка да се съсредоточим върху новите възможности.

Cosmic Power is the basis of Original Hellinger® Constellations

С Cosmic Power®, Семейните констелатори, както и онези които искат да станат такива, изучават основите, които ще ги заведат в дълбините.

Cosmic Power is the basis of Original Hellinger® Constellations.

With Cosmic Power®, family constellators and those who want to become family constellators learn the essentials that lead into depth.

Seminar
„Cosmic Power - да станеш истински човек"

Online

1 човек

★★★★★

 • - 1 day with Sophie Hellinger

 •  
 • - Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

 •  
 • - С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Seminar
„Cosmic Power - да станеш истински човек"

Presence – limited participation capacity

Reichenhall, Germany

1 човек

★★★★★

 • - 1 day with Sophie Hellinger

 •  
 • - Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

 •  
 • - С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Seminar
„Cosmic Power - да станеш истински човек"

Online

1 човек

★★★★★

 • - 1 day with Sophie Hellinger

 •  
 • - Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

 •  
 • - С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Seminar
„Cosmic Power - да станеш истински човек"

Presence – limited participation capacity

Reichenhall, Germany

1 човек

★★★★★

 • - 1 day with Sophie Hellinger

 •  
 • - Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

 •  
 • - С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Online seminar schedule

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

02-03-2022

9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30

 

02-03-2022

05:00 - 08:00 + 09:30 - 12:30

02-03-2022

08:00 - 11:00 + 12:30 - 15:30

02-03-2022

05:00 - 08:00 + 09:30 - 12:30

02-03-2022

9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30

02-03-2022

9:00 - 12:00 + 13:30 - 16:30

02-03-2022

11:00 - 14:00 + 15:30 - 18:30

02-03-2022

08:00 - 11:00 + 12:30 - 15:30

02-03-2022

3:00am - 6:00am + 7:30am - 10:30am

02-03-2022

10:00 - 13:00 + 14:30 - 17:30