16.07. - 17.07.2022

Присъствен и онлайн интерактивен семинар с Евелин Фуртмайер

Module IV of the Family Constellation Training
"Аз и моят партньор"

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

16.07. - 17.07.2022

Присъствен и онлайн интерактивен семинар с Евелин Фуртмайер

Module IV of the Family Constellation Training “Me and my partner”

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Everything started so promisingly and now this.

This challenge and sometimes even the "end".

The great silence, refusal and rejection.

Осъждания и обвинения.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help.

Това означава, че новите обстоятелства се нуждаят от нови отговори и напълно нови начини на поведение, за да се запази тази голяма любов, която е била изпитвана по онова време.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Всичко започна толкова обещаващо, а сега това.

This challenge and sometimes even the "end".

The great silence, refusal and rejection.

Condemnation, judgement and blame.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help. This means: New circumstances need new answers and completely new behaviors to preserve this great love that was felt in the past.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Everything started so promisingly and now this. This challenge and sometimes even the "end". The great silence, refusal and rejection. Condemnation, judgement and blame.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help. This means: New circumstances need new answers and completely new behaviors to preserve this great love that was felt in the past.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Как успява любовта?

"Щастието в любовта" изисква нещо повече от привличане, привлекателност и секс.

Винаги, когато в мен има едно цялостно ДА.

Какво се случва, когато това ДА липсва?

В семинара "Аз и моят партньор" Евелин Фуртмайер ще обясни с много примери какво е необходимо, за да успее любовта и да остане.

Как успява любовта?

"Щастието в любовта" изисква нещо повече от привличане, привлекателност и секс.

Винаги, когато в мен има едно цялостно ДА.

Какво се случва, когато това ДА липсва?

В семинара "Аз и моят партньор" Евелин Фуртмайер ще обясни с много примери какво е необходимо, за да успее любовта и да остане.

Can I change the emotional state of disenchantment back into the emotional state of "love at first sight"?

Готови ли сте за това?

 

Мога ли да променя емоционалното състояние на разочарование, обратно в емоционално състояние на "любов от пръв поглед"?

Готови ли сте за това?

 

Мога ли да променя емоционалното състояние на разочарование, обратно в емоционално състояние на "любов от пръв поглед"?

Готови ли сте за това?

 

Module IV of the Family Constellation Training

"Аз и моят партньор"

Online

1 човек

★★★★★

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, български и китайски език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Online seminar schedule

The seminar runs in all countries at the same time. In thetable you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

16.07.2022

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

17.07.2022

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

Online seminar schedule

The seminar runs in all countries at the same time. In thetable you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

16.07.2022

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

17.07.2022

Time converter at worldtimebuddy.com
Time converter at worldtimebuddy.com

Would you like to have more experiences as a representative in a constellation?

Then register for the seminar "Аз и моят партньор" and attend it IN PERSON at Hellinger Schule in Germany.

Преживяването, което се получава в ролята на представител, е решение и събитие не само за клиента, но и за представителя.

Presence
Limited participation capacity
Бад Райхенхал, Германия

Module IV of the Family Constellation Training

"Аз и моят партньор"

1 човек

- Възможност за лично участие в констелацията в Школата
- Възможност да задавате въпроси лично


Sold out