12.11.2021 - 14.11.2021

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн

"Аз и моят партньор"

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

12.11.2021 - 14.11.2021

In-person and interactive online live streaming seminar with Sophie Hellinger

"Аз и моят партньор"

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

12.11.2021 - 14.11.2021

In-person and interactive online live streaming seminar with Sophie Hellinger

"Аз и моят партньор"

Всички ние започваме връзка с големи надежди и очаквания, с радост, щастие и увереност. Небето е високо и ние летим далеч заедно.

Но след известно време ежедневието ни настига и ни връща обратно на земята.

Големият въпрос е: защо партньорът ни издига до седмото небе, а после ни оставя да паднем в най-долния ад?

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Everything started so promisingly and now this.

This challenge and sometimes even the "end".

The great silence, refusal and rejection.

Осъждания и обвинения.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help.

Това означава, че новите обстоятелства се нуждаят от нови отговори и напълно нови начини на поведение, за да се запази тази голяма любов, която е била изпитвана по онова време.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Всичко започна толкова обещаващо, а сега това.

This challenge and sometimes even the "end".

The great silence, refusal and rejection.

Condemnation, judgement and blame.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help. This means: New circumstances need new answers and completely new behaviors to preserve this great love that was felt in the past.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Страдаме, изгаряме, вече не разбираме света.

Everything started so promisingly and now this. This challenge and sometimes even the "end". The great silence, refusal and rejection. Condemnation, judgement and blame.

At this point at the latest we realize that we are moving in a vicious circle and need help. This means: New circumstances need new answers and completely new behaviors to preserve this great love that was felt in the past.

Важно е да запомните, че кризата никога не се предизвиква само от един човек, а от двама.

Would you like to know more about it? There is a formula for happiness, just as there is a formula for unhappiness.

Ако не я знаете, любовта не може да успее.

Как успява любовта?

"Щастието в любовта" изисква нещо повече от привличане, привлекателност и секс.

Винаги, когато в мен има едно цялостно ДА.

Какво се случва, когато това ДА липсва?

В семинара "Аз и моят партньор" Софи Хелингер ще обясни с много примери какво е необходимо, за да успее любовта и да остане.

Can I change the emotional state of disenchantment back into the emotional state of "love at first sight"?

 

"Да, възможно е", казва Софи Хелингер.

 

Готови ли сте за това?

 

Мога ли да променя емоционалното състояние на разочарование, обратно в емоционално състояние на "любов от пръв поглед"?

 

"Да, възможно е", казва Софи Хелингер.

 

Готови ли сте за това?

 

Изберете формата на участие

Seminar
"Аз и моят партньор"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Live-излъчване на семинара чрез Zoom, интерактивно участие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, китайски и български

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Seminar
"Аз и моят партньор"

On-site – limited participation capacity

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Live-излъчване на семинара чрез Zoom, интерактивно участие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, китайски и български

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация


Sold out

Choose participation format

Seminar
"Аз и моят партньор"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Live-излъчване на семинара чрез Zoom, интерактивно участие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, китайски и български

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

 

Sold out

Seminar
"Аз и моят партньор"

On-site – limited participation capacity

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Live-излъчване на семинара чрез Zoom, интерактивно участие и симултанен превод на английски, руски, испански, португалски, италиански, китайски и български

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

 

Sold out

Онлайн график на семинарите

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

12-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

13-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

14-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

12-11-2021

06:00 - 09:00 + 11:00 - 14:00

13-11-2021

06:00 - 09:00 + 11:00 - 14:00

14-11-2021

06:00 - 09:00 + 11:00 - 13:00

12-11-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

13-11-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

14-11-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

12-11-2021

06:00 - 09:00 + 11:00 - 14:00

13-11-2021

06:00 - 09:00 + 11:00 - 14:00

14-11-2021

06:00 - 09:00 + 11:00 - 13:00

12-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

13-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

14-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

12-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

13-11-2021

10:00 - 12:00 + 14:00 - 18:00

14-11-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

12-11-2021

12:00 - 15:00 + 17:00 - 20:00

13-11-2021

12:00 - 15:00 + 17:00 - 20:00

14-11-2021

12:00 - 15:00 + 17:00 - 19:00

12-11-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

13-11-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

14-11-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

12-11-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

13-11-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

14-11-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 11:00am

12-11-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

13-11-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

14-11-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 18:00