29.10.-31.10.2021

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн

"Аз и моят живот"

Съзнанието и неговото въздействие в ежедневието.

29.10.-31.10.2021

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн

"Аз и моят живот"

Съзнанието и неговото въздействие в ежедневието.

29.10.-31.10.2021

"Аз и моят живот"

Съзнанието и неговото въздействие в ежедневието.

Семинар със Софи Хелингер, присъствено и Онлайн

Every human being comes with old burdens from the former into this life, in order to fulfill completely personal life purpose and life meaning.

Семейните констелации могат да ви помогнат да разпознаете истинската си цел и задачи в живота, така че да насочите жизнената си енергия в правилната посока.

Every human being comes with old burdens from former into this life, in order to fulfill completely personal life purpose and life meaning.

Семейните констелации могат да ви помогнат да разпознаете истинската си цел и задачи в живота, така че да насочите жизнената си енергия в правилната посока.

Защо е важно да осъзнавате истинските си цели в живота?

Можете да откриете непознати дълбини на личността си и най-накрая да разберете кои сте в действителност

Можете да разберете накъде трябва да продължите, за да постигнете успех в живота си

Можете да се запознаете с вътрешната си програма, за да се освободите от областите в живота си, които не ви движат напред

Защо е важно да осъзнавате истинските си цели в живота?

Можете да откриете непознати дълбини на личността си и най-накрая да разберете кои сте в действителност

Можете да разберете накъде трябва да продължите, за да постигнете успех в живота си

Можете да се запознаете с вътрешната си програма, за да се освободите от областите в живота си, които не ви движат напред

Енергията е неразрушима, но може да се трансформира

There is no doubt that the life energy that constituted us in that body will continue to exist.

Можем да мислим за себе си като за книга, в която всеки живот обхваща само една страница.

Пишем я сами, защото всяка мисъл създава реалност.

Искате ли да контролирате това?

Посетете семинара и ще успеете да откриете целта на душата си и да достигнете нови етапи в пълна хармония.

Енергията е неразрушима, но може да се трансформира

There is no doubt that the life energy that constituted us in that body will continue to exist.

Можем да мислим за себе си като за книга, в която всеки живот обхваща само една страница.

Пишем я сами, защото всяка мисъл създава реалност.

Искате ли да контролирате това?

Посетете семинара и ще успеете да откриете целта на душата си и да достигнете нови етапи в пълна хармония.

Този семинар е част от първото ниво на обучението за придобиване на статут на Оригинал Hellinger® Семеен констелатор. В края на курса ще получите сертификат за "Личностно развитие". Към обучението може да се присъедините по всяко време. Модулите могат да бъдат завършени в произволен ред.

Дипломата след завършване на курса за семейни констелатори на Hellinger®schule е официално призната от правителството на Горна Бавария допълнителна училищна и образователна квалификация за възрастни.

Изберете формата на участие

Seminar
"Аз и моят живот"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Seminar
"Аз и моят живот"

Presence – limited participation capacity

Bischofswiesen, Германия

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, немски, руски и италиански език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Изберете формата на участие

Seminar
"Аз и моят живот"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Seminar
"Аз и моят живот"

Presence – limited participation capacity

Bischofswiesen, Германия

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, немски, руски и италиански език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Изберете формата на участие

Seminar
"Аз и моят живот"

Online

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за интерактивност и симултанен превод на английски, руски,  португалски, италиански, китайски и български език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Seminar
"Аз и моят живот"

Presence – limited participation capacity

Bischofswiesen, Германия

1 човек

- 3 дни със Софи Хелингер

- Излъчване на семинара на живо чрез Zoom с възможност за взаимодействие и симултанен превод на английски, немски, руски и италиански език

- С възможността да представите въпросите и темите си на родния си език и получаване на констелация

- Зачитане на 23 часа хорариум от обучението за Оригинал Hellinger® Семейни констелации


Sold out

Онлайн график на семинарите

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

29-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

30-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

31-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

29-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

30-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

31-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 12:00

29-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

30-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

31-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

29-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

30-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

31-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 12:00

29-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

30-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

31-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

29-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

30-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

31-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

29-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

30-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

31-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 18:00

29-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

30-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

31-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

29-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

30-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

31-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 11:00am

29-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

30-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

31-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 18:00

Онлайн график на семинарите

Please select your country.

The seminar runs in all countries at the same time. Below you will find графика на семинара според местното време на вашата страна.

29-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

30-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

31-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

29-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

30-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

31-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 12:00

29-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

30-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

31-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

29-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

30-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 13:00

31-10-2021

05:00 - 08:00 + 10:00 - 12:00

29-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

30-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

31-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

29-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

30-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 18:00

31-10-2021

10:00 - 13:00 + 15:00 - 17:00

29-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

30-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

31-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 18:00

29-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

30-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 17:00

31-10-2021

09:00 - 12:00 + 14:00 - 16:00

29-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

30-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 12:00am

31-10-2021

4:00am - 7:00am + 9:00am - 11:00am

29-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

30-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 19:00

31-10-2021

11:00 - 14:00 + 16:00 - 18:00